031-37790191
021-66902010

دارای پوشش کریستال ضد آب

جدایش آسان دستمال از محل پرفراژ

قابلیت قراردادن وسایل کوچک و صابون در محل تعبیه شده روی کاور

ادامه مطلب...

جا دستمال رول آویلا

دارای پوشش کریستال ضد آب

جدایش آسان دستمال از محل پرفراژ

قابلیت قراردادن وسایل کوچک و صابون در محل تعبیه شده روی کاور

ادامه مطلب...